Witamy na stronie

Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

przy Zarządzie Oddziału Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bydgoszczy